Back to Top

Klorofyll finns i alla växters blad och ger dem dess gröna färg. Ofta finns andra antioxidanter i grödan, men den gröna färgen tar lätt över så att gula och röda färger inte syns lika väl. En intressant grej är att när den gröna färgen försvinner på hösten, så beror det på att klorofyllet ombildas till tetrapyrroler som är färglösa. Och då syns plötsligt de andra färgerna som tidigare dominerats av klorofyllets gröna färg. Klorofyll är...
Isoflavoner är en grupp fytokemikalier som finns i sojaprodukter. Det är bland annat med anledning av isoflavoner som soja anses vara positivt för vår hälsa. Man bör dock vara medveten om att isoflavonerna i soja har en negativ påverkan på...
Lignaner är starka antioxidanter och fytoöstrogener. Med fytoöstrogener menas fytokemikalier som liknar det kvinnliga hormonet östrogen. Dessa har en östrogenliknande effekt i kroppen och finns i växter såsom tex soja, linfrön, kål, bönor,...
Glutation är en stark antioxidant som består av de tre olika aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin (det är alltså en triglycerid). Glutation kan produceras i kroppen och är rätt lik glutamin, den aminosyra som är viktigast vid tarmsjukdom, läkning...
Alfa liponyra (ALA) produceras till viss del i kroppen och anses vara en av våra mest potenta antioxidanter. Den är väldigt liten i storlek, vilket gör att den kan passera genom blod-hjärnbarriären, som skydd för vår hjärna (alfa liponsyra...
Superoxiddismutas, SOD, är ett enzym som vi har i alla kroppens celler och som finns i två olika former. Superoxiddismutas motverkar fria radikaler från stress, gifter och sjukdom, och gör dem neutrala. På så vis är det ett viktigt enzym för...
Fenoler, fenolsyror, är starkt antioxidativa och kan verka förebyggande vid flertalet sjukdomar, samt minska oxidation (nedbrytning) i kroppen. Studier visar tex att fenolsyror från jordgubbar och äpplen minskar vårt glukosupptag i tarmen. På så vis kan...
Tanniner är garvämnen som hör till familjen polyfenoler. Garvämnen skall fungerar som ett skydd för växten och är väldigt beskt. Dock så är garvämnen väldigt bra ur hälsosynpunkt, särskilt vid...
Quercetin är en stark antioxidant och flavonoid, som förekommer hos växter som har en gul färg. Vi får i oss quercitin så snart vi äter färgrika grönsaker, frukt och bär och dess antioxidativa effekter är oerhört intressant....
Antocyaniner är starka antioxidanter som finns i växter, bär och grönsaker. Det är antocyaninerna som ger grödorna dess intensiva färg, exempelvis den intensivt vackra färgen hos blåbär, svartvinbär eller andra bär, grönsaker och...