Back to Top

Är du sur? Syra- och basbalansen i kroppen

Är du sur? Syra- och basbalansen i kroppen

  • 2015.07.04
  • Övrigt
  • Publicerad av Team Makeover

Allt om syra- och basbalansen

Vi människor är sura, ibland kanske alldeles för sura. Här berättar vi varför!

I kroppen har vi en oerhört viktig jämvikt kallad syra- och basbalansen. Vi människor är tyvärr inte särskilt duktiga på att hålla jämvikt på jämvikten; de flesta av oss har försurade kroppar. En försurad kropp kallas just försurad på grund av dess låga pH-värde (ett mått på hur surt eller basiskt något är på en skala från 0-14, där 0 motsvarar en stark syra, medan 14 motsvarar en stark bas, värden under 7 är sura, 7 neutrala och värden över 7 är basiska).

Vår kropp är ett tryggt boende för många hårt jobbande enzymer – enzymerna styr och ställer kroppens alla funktioner och kemiska reaktioner, däribland energiproduktionen och avgiftningen. Enzymerna jobbar mest effektivt med ett pH-värde omkring 7. Blodet å andra sidan, bör ha ett pH-värde om 7.4.

När pH-värdena inte ligger där de borde, kan enzymerna inte jobba lika effektivt. Reaktioner i kroppen som enzymerna ska sköta går långsammare. När energiproduktionen inte går i rätt fart, hinner kroppen bli både trött och orkeslös. Andra uppgifter som enzymerna halkar efter med, exempelvis att sköta kroppens avgiftning och rensa kroppen från slaggämnen, gör att gifter kan lagras i kroppen och en förgiftning står knackandes på dörren. Försurning är en tung belastning för kroppen och sjukdomar ligger inte långt till hands därifrån. Människor som bär på sjukdomar som reumatism eller cancer, har oftast försurade kroppar.

Hur blir vi då försurade i kroppen? Det finns många faktorer. Delvis beror balansen i vår kropp på vad vi äter. Vissa födoämnen är syrabildande för kroppen, medan andra är basbildande. Förenklat kan man säga att frukt, vissa örter, grönsaker, bär och alger är basbildande. Syrabildande mat kan exempelvis vara kött, fisk, ägg, vete och mjölkprodukter. Generellt intar vi människor en alldeles för hög koncentration av sur mat. Inte nog med det, påverkar både fria radikaler, stress och ilska vårt pH-värde till det surare.

Ett sätt att fylla på med basbildande näringsämnen är att komplettera sin kost med kosttillskott som pH-kalk, zink, björkaska och nässelpulver – alla utmärkta reglerare av syra- och bas balansen i kroppen. Superpulver (i gröna smoothies receptlänk) är riktigt superduktiga på att neutralisera, rena blodet och ge understöd till immunförsvaret, tack vare deras höga värden av antioxidanter. Antioxidanterna skyddar mot fria radikaler som är en bidragande orsak till en försurad kropp.

Hos oss på Makeover har vi osura produkter, för dig som känner sig lite extra sur… i kroppen förstås!

Vi vill förändra – mer grönt åt folket!

 

Källförteckningar

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Berg