Back to Top

Avgifta tungmetaller och gifter med glutation

Avgifta tungmetaller och gifter med glutation

Glutation är en stark antioxidant som består av de tre olika aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin (det är alltså en triglycerid). Glutation kan produceras i kroppen och är rätt lik glutamin, den aminosyra som är viktigast vid tarmsjukdom, läkning av tarmen och vid hård träning. Då den är svavelbärande så har den en avgiftande egenskap och kan vara en del av behandling vid tungmetallsförgiftning och önskan om avgiftning från andra gifter i levern och blodet.

Levern har flera olika avgiftningsfaser, som alla är beroende av olika näringsämnen. Tex så är zink, magnesium och B-vitaminer viktiga för optimal avgiftning. Leverns första avgiftningsfas innebär att fettlösliga gifter bryts ner till vattenlösliga, så att de lättare kan elimineras från kroppen. I leverns fas två medverkar olika antioxidanter för att minska oxidativ skada, och här skall alla gifter transporteras vidare ut via avföringen eller urinen (andra utrensningsvägar är utandningsluften, menstruation och svettning). För att gifterna skall kunna transporteras ut behövs tex svavel som verkar som en transportör av de olika gifterna. Då glutation är svavelbärande så har det en viktig funktion i leverns avgiftningsfaser. En intressant aspekt här är att många som tex vill detoxa eller minska i vikt kanske äter bättre så att de får den näring som behövs för att fas 1 skall fungera, men att de sedan saknar de bärare som krävs för att eliminera gifterna. Konsekvensen blir avgiftningssymtom som kallsvettning, huvudvärk, illamående o.s.v. Det är alltså viktigt att se till att fas 1 och fas 2 följer varandra.

Glutation motverkar de skador på kroppens celler som uppstår vid oxidation (nedbrytning av fria radikaler).  När du utsätts för hård stress, långvarig sjukdom, om du tränar hårt, dricker alkohol, röker, utsätts för avgaser/föroreningar, kemikalier och tillsatser i mat etc, så bidrar det till oxidativ stress. Oxidativ stress ökar riskerna för sjukdom, minskar motståndet i vårt immunförsvar, ger skador på våra celler och ökar åldringstakten. Glutation är även viktigt för omsätting av andra aminosyror då det transporterar dem in i cellerna.

Glutation är viktigt för att vitamin C och vitamin E skall fungerar optimalt i kroppen och den har förmåga att återanvända C-vitamin som har oxiderat. Det är således bra att komplettera andra antioxidanter med glutation när du önskar en riktigt bra effekt. Lägg även till alfa liponsyra och C-vitamin eftersom de ger ökat upptag av glutation. Studier har visat att glutation kan ha en tumörhämmande effekt, att den ger ett bra skydd mot strålning och ett förbättrat immunförsvar. Du bör inte ta värktabletter med salicylsyra om du vill bibehålla dina nivåer av glutation, då det minskar leverns glutationnivåer avsevärt.

För att få gott om glutation, förutom det som produceras i din kropp, så kan du välja svavelrika livsmedel, såsom ägg, fisk eller frön. Från 20 års ålder minskar produktionen av glutation med cirka 1 procent, vilket innebär att du behöver mer och mer glutation via kosten eller kosttillskott varefter du blir äldre.

 Varma kramar Zarah Öberg