Back to Top

Oftast benämner man mineraler som spårämnen iom att vi behöver dem i väldigt små mängder, jämfört med andra ämnen som tex syre och kol m.fl. Utan mineraler fungerar varken kroppens funktioner eller återhämtning och återuppbyggnad på ett bra sätt. De är också viktiga för allt från benstomme, tänder, enzymer, matsmältning, hormoner och våra sinnen till reningsprocessen i levern, nerv- och muskelsystemet och hjärtat. Det är alltså viktigt att...
Precis som klor, så kan fluor ta platsen från jod i sköldkörtelproduktionen, dvs i vanliga fall så består sköldkörtelhormoner av jod och tyrosin (en aminosyra) men om det finns för lite jod, så tar klor eller fluor dess...
Den är tex en central del av vitamin B12, därav att vitaminet benämns som kobalamin. Kobolt är dessutom viktigt för att vi ska kunna bilda röda blodkroppar, för att enzymetiska funktioner skall fungera i kroppen m.m. Kobolt finns i...
Dess förkortining SI, silicium, skulle kunna förklara varför det t ex säljs kiseltillskott med namnet silica. Nu ingår det visserligen flera andra ämnen i Silica, men huvudbeståndsdelen är kisel, för hår, hud och naglar. Man skulle kunna...
Halogener är i vissa fall toxiska och motverkas främst av jod, då de lätt tar plats i kroppens sköldkörtelhormoner om det finns brist på jod. Halogener är väldigt reaktiva och påverkas lätt av andra ämnen. De är alltså...
Bor lagras in i benstommen och är viktigt för våra hormoner. Bor är tex nödvändigt för östrogen, testosteron och DHEA (som kan rekommenderas som komplement vid testosteronbrist). Vid förebyggande rekommendation för prostatacancer ges...
Järn är även viktigt för att vi ska ha god syresättning (järn transporterar syre) och för att vi ska ha bra syrabasbalans och bra pH-värde. Järn är nödvändigt för att du ska kunna få ut din inandade syre ut i cellerna och...
Detta för svavel till ett ypperligt tillskott om man önskar rensa ut tungmetaller. Om du väljer att ta svavel som tillskott, så är det via tillskott som kallas för MSM. MSM är en förkortning på metylsulfonylmetan. Det viktiga med svavel är...
Det är väldigt ovanligt med fosforbrist, iom att det tillsätts i många livsmedel men om det trots allt skulle förekomma brist, så är det vanligaste symtomet ett urkalkat skelett. Den enda orsak till brist som jag känner till är vid intag av...
Salt anses vara mindre bra i många sammanhang, men faktum är att vi behöver ordentligt med salt både för vätskebalans, syra/basbalans, för våra njurar och vårt nervsystem. Rädslan för salt är på vis till stor del ogrundad och att...