Back to Top

Skydda hjärnan och öka insulinfrisättningen med alfa liponsyra

Skydda hjärnan och öka insulinfrisättningen med alfa liponsyra

Alfa liponyra (ALA) produceras till viss del i kroppen och anses vara en av våra mest potenta antioxidanter. Den är väldigt liten i storlek, vilket gör att den kan passera genom blod-hjärnbarriären, som skydd för vår hjärna (alfa liponsyra neutraliserar fria kväveradikaler, som annars kan skada hjärnan). Liksom andra antioxidanter så är det bra att tillföra alfa liponsyra via maten eller kosttillskott, även om vi producerar den i kroppen. På så vis motverkar vi oxidation (nedbrytning) och minskar risk för sjukdomar.

Alfa liponsyra kan dessutom ta de antioxidanter som blivit förstörda och återanvända dem i antioxidativt syfte, vilket är en helt fantastisk egenskap. Tex kan förstörda C-vitaminer eller E-vitaminer användas igen med hjälp av alfa liponsyra, vilket är ett mycket starkt och potent skydd mot sjukdomar. Det kan alltså vara en god idé att kombinera andra antioxidanter med alfa liponsyra för att på så vis veta att du får ut maximalt av dina tillskott.

Alfa liponsyra är inte knuten till fett- eller vattenlösliga omständigheter, vilket också är en ovärderlig egenskap. Oftast är antioxidanter, oavsett om de är vitaminer eller fytokemikalier, fettlösliga eller vattenlösliga, men alfa liponsyra fungerar lika bra i vilket som.

Alfa liponsyra finns i alla kroppens celler och när du tillför extra tillskott, så förbättras energiproduktionen i cellerna samt att du minskar nedbrytning från fria radikaler. Du kan alltså känna dig piggare och förebygga sjukdomar med hjälp av alfa liponsyra. Förutom ovan nämnda egenskaper är det avgiftande, nervskyddande, det ökar insulinkänsligheten vid diabetes typ 2 och motverkar stress och skador från rökning, strålning/solning, alkohol, långvarig sjukdom etc. En av de viktigaste egenskaperna är dess effekt på vår insulinkänslighet och det kan på så vis vara ett bra komplement till din kost, särskilt om du har sockerkänslighet/diabetes typ 2.

Om du har brist på alfa liponsyra, så försämras effekten från andra antioxidanter och kroppens oxidationstakt ökar. För liten mängd minskar dessutom mängden glutation vilket också ger ökad oxidation. Alfa liponsyra finns. förutom som kosttillskott, i mycket av maten vi äter, dock i små mängder. Du hittar det i kött, inälvsmat (tex njure och lever) och i gröna grönsaker som broccoli och spenat.

Varma kramar Zarah Öberg