Back to Top

Tryggt att veta om våra produkter

För att du ska känna dig trygg när du beställer våra produkter vill vi gärna berätta om våra ambitioner när det gäller produkter, ingredienser och företagen vi samarbetar med.

Innehållskrav på vårt sortiment

Varje produkt i vårt sortiment genomgår kontroller till sitt innehåll, ursprung och effektivitet. Vår primära ambition är att erbjuda dig ett gediget sortiment av kvalitativa och trygga produkter, som är fullt naturliga och i så stor utsträckning som möjligt ekologiska. Därför står det också högst upp på vår agenda att alltid ge dig så mycket information som möjligt om varje produkt och återge kompletta innehållsförteckningar. Läs gärna vidare om oss och vår filosofi här.

Vi uppmuntrar och utmanar våra företagspartners att agera ansvarsfullt

När det gäller råvaror från djur som bivax, honung och lanolin så bör all råvara vara från ekologiska odlingar fria från pesticider, där djuren mår bra och/eller är närproducerat.

Naturligtvis erbjuder vi inte några produkter som har testats på djur. Vi gör heller inga inköp från företag som utnyttjar billig arbetskraft i 3:e världen eller någon annanstans.

Hos oss hittar du inga produkter (eller ämnen i produkterna) som kan orsaka hälsoproblem. Vi accepterar heller inte några produkter, ämnen eller företag som på ett eller annat sätt bidrar till ökad klimatpåverkan genom sin produktionsprocess eller på annat sätt.

Vi samarbetar inte med företag som använder palmolja i sina produkter eftersom detta bidrar till skövling av regnskog och utrotning av orangutanger. Vi samarbetar aldrig med företag som utger sig för att vara “100 % ekologiska” eller “100 % naturliga”, men som genom ofullständiga innehållsförteckningar och kryphål i lagen får folk att köpa produkter de tror är ekologiska men som i själva verket är raka motsatsen (så kallade greenwashers).

Om vi upptäcker att någon produkt eller företag inte uppfyller våra ambitioner kommer vi att agera därefter.

Om du har några frågor angående våra produkter eller om du inte tycker att någon av produkterna inte stämmer överens med våra ambitioner är du varmt välkommen att kontakta oss via kundservice@makeover.se.